Over Evonturiers

Evonturiers is een lespakket over energie voor leerlingen op de basisschool. Het doel is dat kinderen kennismaken met energie en in actie komen om samen het energieverbruik te verminderen. De leerlingen worden zich bewust van het effect van hun gedrag. Het betreft een doorlopende leerlijn, iedere leeftijdsgroep werkt met een eigen thema. Voor leerlingen in groep 1/2 is dat de boerderij, voor leerlingen in groep 3/4 de kermis, leerlingen in groep 5/6 nemen een kijkje in de keuken van een restaurant en leerlingen in groep 7/8 werken rond het thema het huis van de toekomst.Inhoud lespakket

* een werkboekje voor elke leerling
* interactief digitaal lesmateriaal
* een handleiding voor de leerkracht
In het materiaal komen de kerndoelen basisonderwijs Oriƫntatie op jezelf en de wereld aan bod (kerndoel 35, 39 en 42).

Bij Evonturiers is een extra module met spel beschikbaar, ontwikkeld in samenwerking met Aldi.Partners

Evonturiers is een initiatief van Missing Chapter Foundation en Enexis Groep. Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met Young Crowds.